ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İnsan ömrünün %90"ı kapalı alanlarda geçmektedir. Laboratuvarımız, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamımızdaki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir. Laboratuvarımızda NIOSH, OSHA, ASTM standartlarına bağlı detaylı,parametre bazında ölçümler İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboatuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkisi ile yapılmaktadır.

Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Haritaları
Toz Ölçümleri ve Toz Dağılım Haritaları
Çalışma Ortamındaki Kimyasalların Analizleri
Asbest Ölçümleri
Titreşim Ölçümleri
Termal Konfor Ölçümleri (ısı, nem)
Aydınlatma (Işık şiddeti) Ölçümleri
Ağır Metal Ölçümleri
Buhar ve Gaz Halindeki Organik ve İnorganiklerin Analizleri
Aşırı Derecede Tehlikeli Maddelerin Analizleri(PAH)

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Toz
Gürültü
Titreşim
Organik ve İnorganik Buhar ve Gazlar
Aşırı Derecede Tehlikeli Maddelerin Analizleri(PAH)

ASBEST ÖRNEKLEME VE ANALİZLERİ

Laboratuvarımızda çalışma ortamında maruz kalınabilecek asbest örnekleme ve analizleri Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uluslararası metodlara göre gerçekleştirilmektedir.

Asbestle çalışılan iş yerlerinde çalışma ortamında risk analizleri yapılması, ortamda ve malzemeden kaynaklanan risklerin ölçüm ve analizlerle desteklenmesi zorunludur.

Ülkemizde asbest ile ilgili yasal mevzuat, çalışanların asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması amacı ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve 25 Ocak 2013, 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’tir.